Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/619
Entreprenør ROCKS ENTREPRENØR AS
Start 22.08.2022
Slutt 24.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ringvegen 545A -625
Berglivegen 2A -50
Søknad gjelder Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.08.2022
Tittel Rocks Entreprenør AS - Ringvegen. Fjernvarme 3012A-FV-079-081 Bergli. (J.K.L.)
Byggherre
Organisasjon: KVITEBJØRN VARME AS (orgnr.: 979899114)
Kontaktperson: Bjørn Petlund (tlf.: 92638309)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Trygve Nøstdahl (tlf.: 90130450)
Trygve Nøstdahl (og Thomas Hadland 97551030) (tlf.: 90130450)