Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/631
Entreprenør ANLEGG NORD AS
Start 29.08.2022
Slutt 01.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lysakervegen 1
Gnr/Bnr: 119/1236
Gnr/Bnr: 117/368
Gnr/Bnr: 117/76
Gnr/Bnr: 117/366
Dramsvegen 507
Gnr/Bnr: 117/548
Losvegen 5 -6B
Båtsmannsvegen 23 -42
Stuertvegen 33 -42
Gnr/Bnr: 117/14
Ankervegen 1 -13
Redervegen 41 -50
Gnr/Bnr: 117/552
Gnr/Bnr: 117/505
Gnr/Bnr: 117/553
Radarvegen 1 -3
Styrmannsvegen 41 -52
Gnr/Bnr: 117/3
Gnr/Bnr: 117/381
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.08.2022
Tittel Mortensnes fase 2
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Inga Waage Mikalsen (tlf.: 95009477)
Stedsansvarlig
Trond Even Dahle (tlf.: 91744363)
Ansvarshavende
Øyvind Bjørnå (tlf.: 95180939)