Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/638
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 22.08.2022
Slutt 01.07.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skognesvegen 5 -26
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.08.2022
Tittel Tromsø lufthavn Deice
Byggherre
Organisasjon: AVINOR AS (orgnr.: 985198292)
Kontaktperson: John Egil Ottosen (tlf.: 924 25 677)
Stedsansvarlig
Ari Paltto (tlf.: 94133761)
Espen Sjursnes (tlf.: 48078399)
Ansvarshavende
Eskild Ovesen (tlf.: 90578640)