Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/728
Entreprenør MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS
Start 19.09.2022
Slutt 09.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Utsikten 226 -274
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.09.2022
Tittel Utsikten
Byggherre
Organisasjon: UTSIKTEN BORETTSLAG (orgnr.: 953933675)
Kontaktperson: (tlf.: 90840289)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
JARLE JOHANSEN (tlf.: 95466013)