Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/27
Entreprenør ANLEGG NORD AS
Start 04.01.2023
Slutt 30.11.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Matrosvegen 1 -12
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.01.2023
Tittel Mortensnes 3 2023
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Inga Waage Mikaelsen (tlf.: 95009477)
Stedsansvarlig
Trond Even Dahle (tlf.: 91744363)
Ansvarshavende
André Englund (tlf.: 90713519)