Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/200
Entreprenør EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 11.04.2023
Slutt 01.06.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Smørbukklia 3 -8
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.03.2023
Tittel Smørbukklia 1
Byggherre
Organisasjon: STUDENTSAMSKIPNADEN I FINNMARK OG (orgnr.: 958673027)
Kontaktperson: Anders Salomonsen (tlf.: 47349028)