Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/231
Entreprenør EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 03.01.2023
Slutt 17.12.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sykehusvegen 23
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.04.2023
Tittel SIVA 4
Byggherre
Organisasjon: SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (orgnr.: 966703032)
Kontaktperson: Ronny Karlsen (tlf.: 90411178)