Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/238
Entreprenør FUNDAMENTERING OG GRAVING AS
Start 03.07.2023
Slutt 01.08.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skansegata 7
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.04.2023
Tittel Vervet Hotell
Byggherre
Organisasjon: ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS (orgnr.: 888311602)
Kontaktperson: Idar Hanssen Simonsen (tlf.: 99374490)
Stedsansvarlig
Sture Hagfors (tlf.: 99102952)
Ansvarshavende
sture Hagfors (tlf.: 99102952)