Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/487
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 28.06.2023
Slutt 26.06.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sykehusvegen 38
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.06.2023
Tittel Unn Parkering
Byggherre
Organisasjon: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF (orgnr.: 983974899)
Kontaktperson: (tlf.: 95939266)