Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/416 Krokelva Borettslag Gravearbeid Kvartsvegen Granittvegen CURO NORD AS 23.05.2018 23.12.2020
18/475 Lanesvegen 24A Riving av eksisterende bolig,utgraving for ny bolig Gravearbeid Lanesvegen WRIGHT MASKIN AS 04.06.2018 04.09.2019
18/595 Consto AS - Storgata 44. Renovere/påbygg fase 3 inkl stengt Strandskille. Arbeidstillatelse Storgata CONSTO AS 14.06.2018 30.06.2019
18/628 30.74 - morenevegen 57 Gravearbeid Morenevegen ATS MASKIN V/ NILSEN 18.06.2018 01.08.2019
18/690 Rocks Entreprenør AS - 3009H-FV-050 / Lyngvegen, Lars Eriksens veg - Fjernvarme. (RB) Gravearbeid Lars Eriksens veg ROCKS ENTREPRENØR AS 02.07.2018 30.06.2019
18/703 P159 Tromsø Maritime Næringspark Gravearbeid ringvegen Erling Hansen AS 04.07.2018 01.07.2019
18/753 Boliger Evjenvegen 161 A og B Gravearbeid Gnr/Bnr: 15/1544 TENKON AS 16.07.2018 11.06.2019
18/755 Kollektivfelt Strandvegen Gravearbeid Muségata Peder Hansens gate Storgata ROALD MADSEN AS 06.08.2018 05.07.2019
18/764 Åsveien 44 Gravearbeid Åsvegen HALVORSEN MASKIN AS 16.07.2018 30.09.2019
18/880 Rocks Entreprenør AS - Skolegata-Håkon den gamles gate. Kongsbakken VGS-Vestregate 3008F-FV-066. (J.K.L.) Gravearbeid Parkgata ROCKS ENTREPRENØR AS 14.08.2018 14.06.2019
18/910 Nordvegen 68 Gravearbeid Nordvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 23.08.2018 31.05.2019
18/930 Varden Gravearbeid Varden MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS 03.09.2018 28.06.2019
18/1027 Vei, vann og avløp Kaldslett felt b1 og b2 Gravearbeid Storbakkvegen GRAV & SPRENG AS 30.08.2018 30.08.2019
18/1109 Mortensnes Del 2 Gravearbeid Styrmannsvegen ROALD MADSEN AS 01.10.2018 23.12.2019
18/1129 Sykkelprosjekt Kryss 18 Gravearbeid Ryllikvegen GRAV & SPRENG AS 15.10.2018 31.07.2019
18/1217 Vesterlivegen 16 Gravearbeid vesterlivegen FUNDAMENTERING&GRAVING DA 30.11.2018 30.05.2019
18/1226 gangveier bjerkaker Gravearbeid Strandvegen CONSTO ANLEGG NORD AS 26.09.2018 30.06.2019
18/1228 Njordsveg 26/28 Gravearbeid Njords veg SEBO AS 26.09.2018 26.09.2019
18/1284 Norrøna -barnehage Gravearbeid Simen Workinns veg HERBJØRN NILSSEN AS 11.10.2018 04.07.2019
18/1390 Rivingsarbeider Storgata 104 - 108 Arbeidstillatelse Skanckesmuget TOTALRENOVERING AS 29.10.2018 31.07.2019
18/1434 Grunnarbeider - Solseilet Gravearbeid Elvegata CONSTO ANLEGG NORD AS 05.11.2018 01.09.2020
18/1453 Storgata 102-105 Gravearbeid Grønnegata HERBJØRN NILSSEN AS 07.01.2019 13.09.2019
18/1458 Condrad Holmboes veg 35 Gravearbeid Borgåsvegen ROALD MADSEN AS 09.11.2018 10.06.2019
Viser 26 - 50 av 147 < 1 2 3 4 .. 6 >