Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/1485 Lagnesvegen fortau Gravearbeid Langnesvegen EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 19.11.2018 27.09.2019
18/1492 Prestenggata 32 Gravearbeid Prestenggata MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 26.11.2018 30.09.2019
18/1499 Dramsvegen 5 Gravearbeid Dramsvegen ECHCON AS 15.11.2018 03.06.2019
18/1519 Hansmarkvegen 36B boligtomt Gravearbeid Hansmarkvegen MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS 26.11.2018 31.05.2019
18/1547 Fugløyvegen 21 Gravearbeid Fugløyvegen HALVORSEN MASKIN AS 29.11.2018 30.06.2019
18/1553 Kulturhusets sceneinngang, lasting/lossing Arbeidstillatelse Grønnegata TROMSØ KOMMUNE 01.12.2018 31.12.2019
18/1562 Ottarsveg 8 A/B Gravearbeid Ottars veg ECHCON AS 07.12.2018 30.06.2019
18/1585 Rocks Entreprenør AS - Åsgård. Stikk 3009H-FV-051-053 grøft utenfor vei. (J.K.L.) Gravearbeid Åsgårdvegen ROCKS ENTREPRENØR AS 13.12.2018 31.05.2019
18/1588 Generell arbeidsvarslingsplan for stikkprøvekontroll/befaring 2019 Arbeidstillatelse STATENS VEGVESEN 01.01.2019 31.12.2019
18/1620 Storhaugen VA Gravearbeid Clodiusbakken Conrad Holmboes veg ROALD MADSEN AS 02.01.2019 01.10.2020
19/14 111724 CK Breivika - Ny oljeutskiller Gravearbeid Terminalgata BN ENTREPRENØR AS 07.01.2019 24.05.2019
19/19 Bjerkengvegen 5 Gravearbeid Bjerkengvegen GRAV & SPRENG AS 09.01.2019 01.10.2019
19/28 Senjavegen 36 boligtomt Gravearbeid Senjavegen MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS 14.01.2019 14.06.2019
19/42 Nordpolvegen 72 Gravearbeid Nordpolvegen ECHCON AS 21.01.2019 22.07.2019
19/43 Sommarøya Hyttefelt Gravearbeid Skipsholmvegen GRAVETJENESTEN AS 15.01.2019 12.07.2019
19/49 Turistvegen 95 Gravearbeid Turistvegen THOR OG BJØRNAR WORKINN AS 21.01.2019 31.08.2019
19/54 Fortau Langnesvegen Gravearbeid Sjølundvegen EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 21.01.2019 25.11.2019
19/76 Coop Elverhøy Gravearbeid Gitta Jønssons veg EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 05.02.2019 08.11.2019
19/79 Tromsø Turnhall - Innkjøringsveg mot parkeringsplass Arbeidstillatelse NOKAS AS 01.02.2019 31.01.2020
19/83 strandgata gangbru Arbeidstillatelse Sørems veg Strandvegen NOKAS AS 04.02.2019 01.08.2019
19/86 Åsvegen 85 Gravearbeid Åsvegen ECHCON AS 11.02.2019 12.08.2019
19/97 Bymyra skole Gravearbeid Christian VII's gate BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 25.02.2019 31.05.2019
19/104 Storbakkvegen 5 Gravearbeid Solstrandvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 22.02.2019 24.05.2019
Viser 51 - 75 av 147 < 1 2 3 4 5 6 >