Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/289 Solstrandvegen 286 Gravearbeid Solstrandvegen ROALD MADSEN AS 25.05.2022 01.11.2022
22/294 Ringselvegen 33 Gravearbeid Ringselvegen 33 GRAV & SPRENG AS 24.05.2022 30.09.2022
22/301 Prestenggata 38 Gravearbeid Prestenggata MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 30.05.2022 31.08.2022
22/304 Generell plan Arbeid i kum Tromsø Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 25.05.2022 31.10.2022
22/305 Arbeidsvarsling for lift-arbeider i hele Tromsø kommune. Arbeidstillatelse Grønnegata, Vestregata FRONT FORVALTNING AS 31.05.2022 31.05.2023
22/308 Kapteinvegen 30 Gravearbeid Kapteinvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 20.06.2022 26.08.2022
22/311 Generell AV-plan: Arbeid langs veg/arbeid på fasade Arbeidstillatelse Grønnegata ALL-TJENESTE AS 25.05.2022 31.12.2022
22/325 Tenk Tromsø. Nytt fortau i Diamantvegen Gravearbeid Topasvegen MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 07.06.2022 30.09.2022
22/327 Fiber Storgata 42 Gravearbeid Storgata BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 13.06.2022 26.08.2022
22/328 Fiber grønnegata 71 Gravearbeid Grønnegata BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 13.06.2022 26.08.2022
22/332 sprinkelledning til strandvegen 106 Gravearbeid Strandvegen MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 07.06.2022 31.08.2022
22/343 Skagesundvegen 21 forstøttningsmur Gravearbeid Skagesundvegen Erling Hansen A/S 13.06.2022 20.10.2022
22/350 Nybygg Senjavegen 39 med tilknytning VA Gravearbeid Senjavegen BRØDRENE SØRENSEN MASKIN AS 07.06.2022 30.09.2023
22/357 Karlsvognvegen 8 Gravearbeid Karlsvognvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 10.06.2022 12.08.2022
22/359 tilknytting vann/overvann/spillvann.utskifting av masser langs vei Gravearbeid HENRIK IBSENS VEG GRAVEMASKIN 1 AS 10.06.2022 01.09.2022
22/360 Soltunvegen 1 Gravearbeid Soltunvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 13.06.2022 12.08.2022
22/364 Åsveien 47 Gravearbeid Åsvegen GRAV & SPRENG AS 09.06.2022 30.08.2023
22/366 Terminalgata 10 Gravearbeid Terminalgata BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 13.06.2022 26.08.2022
22/372 Rocks Entreprenør AS - Strandvegen 110. Fjernvarme 3007B-FV-059-C Strandvegen 110. (J.K.L.) Gravearbeid Strandvegen ROCKS ENTREPRENØR AS 13.06.2022 12.08.2022
22/375 Vannlekkasje, Skogåsvegen 24 Gravearbeid Skogåsvegen Tromsø vann og avløp 20.06.2022 25.08.2022
22/386 Brakkerigg Gravearbeid Leirbakken EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 15.06.2022 08.03.2024
22/393 Alkevegen 1 Gravearbeid Alkevegen MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 20.06.2022 19.08.2022
22/397 kabelfeil Sommerlystvegen Gravearbeid Sommerlystvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 17.06.2022 26.08.2022
22/403 Heilovegen/Duevegen 2 Gravearbeid Lerkevegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 20.06.2022 26.08.2022
22/404 Minkvegen gatelys Gravearbeid Gnr/Bnr: 115/641 MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 22.06.2022 31.10.2022
Viser 51 - 75 av 132 < 1 2 3 4 5 6 >