Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/227 Arbeidsvarslingsplan Solsia Park Arbeidstillatelse solstrandvegen CONSEPT ENTREPRENØR AS 15.05.2020 30.10.2020
20/228 Solneset C 3 C4 Gravearbeid Hamneneset MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 25.05.2020 09.07.2021
20/230 Dramsvegen 202 Gravearbeid Dramsvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 18.05.2020 31.07.2020
20/234 graving av fiber Gravearbeid Ringvegen MYRVOLL MASKIN AS 02.06.2020 03.07.2020
20/237 Rocks Entreprenør AS - Flyplassvegen, Skognesvegen. Fjernvarme 3007H-FV-068-069-070 fra tårnet - Babcock hangar. (J.K.L.) Gravearbeid Flyplassvegen, Skognesvegen ROCKS ENTREPRENØR AS 20.05.2020 17.07.2020
20/240 Orionvegen Gravearbeid Orionvegen HALVORSEN MASKIN AS 25.05.2020 31.10.2020
20/241 Dramsvegen oppgradering Gravearbeid Dramsvegen GRAV & SPRENG AS 25.05.2020 30.11.2020
20/242 Trafikksikker skoleveg del 2 - Kryss 4-22 Slettaelva Skole Gravearbeid Gnr/Bnr: 73/120 ROALD MADSEN AS 08.07.2019 01.11.2020
20/246 Vestregata 9 Gravearbeid Vestregata Tromsø vann og avløp 29.06.2020 02.07.2020
20/247 Fjernvarme Gravearbeid Grøholtvegen EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 01.03.2020 31.07.2020
20/248 Graving for fiber Gravearbeid Conrad Holmboes veg MYRVOLL MASKIN AS 08.06.2020 10.07.2020
20/250 Trafikksikker skoleveg 2 - Kryss 20-5, Selnes skole Gravearbeid Gnr/Bnr: 72/939 ROALD MADSEN AS 27.05.2020 01.09.2020
20/251 Rocks Entreprenør AS - Rektor Qvigstads gate. Fjernvarme 3007D-FV-053 John Savios gate-Rektor Qvigstads gt. (J.K.L.) Gravearbeid Rektor Qvigstads gate ROCKS ENTREPRENØR AS 29.06.2020 12.08.2020
20/256 Fjernvarme Tromsø - Åsgård Gravearbeid Åsgårdvegen PEAB ANLEGG AS 18.03.2020 01.10.2020
20/257 PEAB Anlegg åsgårdvegen fjernvarme Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 26.05.2020 01.08.2020
20/258 Skifte skap DRAMSVEGEN Gravearbeid Dramsvegen LILAND ENTREPRENØR AS 26.05.2020 03.07.2020
20/266 Mikkelmyra 9 Gravearbeid Mikkelmyra, Mikkelmyra BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 28.05.2020 31.07.2020
20/268 Johnsgårds gata 9 Gravearbeid Johnsgårds gate BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 12.06.2020 31.07.2020
20/270 Nedre Markveg 15 Gravearbeid Nedre Markveg BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 02.06.2020 31.07.2020
20/271 skift skap Storgt 38 Gravearbeid Storgata LILAND ENTREPRENØR AS 28.05.2020 03.07.2020
20/272 Ørretholmen 28 Gravearbeid Ørretholmen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 11.06.2020 28.08.2020
20/273 Stalheimvegen 37 Gravearbeid Stalheimvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 08.06.2020 28.08.2020
20/274 Borgårdsvegen 6a Gravearbeid Borgåsvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 08.06.2020 28.08.2020
20/276 Avløp Lakselvbukt Gravearbeid Lakselvbuktlia GRAVETJENESTEN AS 02.06.2020 02.07.2020
20/277 VA- Skir Gravearbeid Strandvegen PEAB ANLEGG AS 04.06.2020 25.09.2020
Viser 76 - 100 av 171 < 1 2 3 4 5 6 7 >