Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/408 Parkeringstunnel Grønnegata Gravearbeid Grønnegata GRAV & SPRENG AS 20.06.2022 31.12.2022
22/409 Tenk bomring Tromsø Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 20.06.2022 30.09.2022
22/411 Skattørvegen 39 Gravearbeid Skattørvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 22.06.2022 26.08.2022
22/412 Støyskjerming langnesbakken Gravearbeid Langnesvegen FUNDAMENTERING OG GRAVING AS 21.06.2022 30.08.2022
22/413 Storvikvegen 389 Gravearbeid Storvikvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 27.06.2022 09.09.2022
22/414 Huldervegen 2 Gravearbeid Huldervegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 22.06.2022 16.09.2022
22/415 Rep. varmekabel vannrør Gimle Gravearbeid Gimlevegen LILAND ENTREPRENØR AS 23.06.2022 30.09.2022
22/418 Fiber Haakon VIIs Gate 1A Gravearbeid Haakon VII's gate BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 27.06.2022 16.09.2022
22/421 7972069 Bomstasjoner 03 Universitetet Gravearbeid Hansine Hansens veg PEAB ANLEGG AS 20.06.2022 30.09.2022
22/423 Rocks Entreprenør AS - Strandvegen, Melkevegen. Fjernvarme 3007A-FV-060 Strandvegen-Inga Sparboes veg. (J.K.L.) Gravearbeid Melkevegen, Strandvegen, Inga Sparboes veg ROCKS ENTREPRENØR AS 21.06.2022 12.08.2022
22/439 7972069 Bomstasjoner 04 Langnesbakken. Gravearbeid Gnr/Bnr: 118/1 PEAB ANLEGG AS 23.06.2022 30.09.2022
22/440 7972069 Bomstasjoner 05 Holtbakken Gravearbeid Gnr/Bnr: 118/3, Holtvegen PEAB ANLEGG AS 23.06.2022 30.09.2022
22/441 7972069 Bomstasjoner 06 Røstbakken. Gravearbeid Gnr/Bnr: 118/823 PEAB ANLEGG AS 23.06.2022 30.09.2022
22/443 7972069 Bomstasjoner 08 Sydspissen Gravearbeid Gnr/Bnr: 119/3666 PEAB ANLEGG AS 23.06.2022 30.09.2022
22/446 Rocks Entreprenør AS - Ringvegen del1. Fjernvarme 3012A-FV-096-090. (J.K.L.) Gravearbeid Ringvegen ROCKS ENTREPRENØR AS 27.06.2022 30.09.2022
22/447 Vannlekkasje, Kvalsundvegen 40A Gravearbeid Kvalsundvegen Tromsø vann og avløp 28.06.2022 26.08.2022
22/448 Omlegging bekk - Tomasjord Gravearbeid Gnr/Bnr: 15/1582 GRAVETJENESTEN AS 27.06.2022 30.09.2022
22/449 Vannlekkasje, Røsslyngvegen 3-4 Gravearbeid Røsslyngvegen Tromsø vann og avløp 18.07.2022 26.08.2022
22/451 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse TROMSØ KOMMUNE 01.05.2022 01.05.2024
22/454 Fiber Strandkanten 1,Hjalmar Johansens gate Gravearbeid Hjalmar Johansens gate BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 04.07.2022 09.09.2022
22/455 Oppmåling og tilstandsregistrering av kommunale veier Arbeidstillatelse Idrettsvegen SWECO ASSET MANAGEMENT TECHNOLOGIES AS 30.06.2022 01.10.2022
22/457 Kobbevegen - Trafikksikker skoleveg Gravearbeid Skjellvegen MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 01.08.2022 01.11.2022
22/459 7972069 Bomstasjoner 09 Ringvegen Gravearbeid Ringvegen PEAB ANLEGG AS 04.07.2022 30.09.2022
22/462 Tett avløp - Arthur Arntzens veg Gravearbeid Gnr/Bnr: 17/1702 GRAVETJENESTEN AS 01.07.2022 31.08.2022
22/471 Kapteinvegen 5 Gravearbeid Kapteinvegen VVS- 24 AS 01.08.2022 01.10.2022
Viser 76 - 100 av 132 < 1 2 3 4 5 6 >